Spolek rodičů

Statutární orgán:

Předsedkyně: Bc. Lenka Kovářová 
Členové: Ivana Procházková, Barbora Bartůňková

Nejvyšší orgán spolku je členská schůze

 IČO: 256 50 148

Číslo účtu: 2244357339/0800

Plán spolupráce s rodiči:

 Uvítáme spolupráci:

přebytků papírů z tiskárny

materiál ve formě omalovánek, vystřihovánek, apod.

drobné opravy hraček, pomoc při úklidu po malování

Vaší účasti na brigádách pořádaných MŠ

 Děkujeme za Váš zájem a pomoc.

Roční plán akcí

divadelní, filmová představení
koncerty
podzimní škola v přírodě
beseda k dopravní výchově
polodenní výlety s batůžkem
sběr kaštanů a žaludů
Mikulášská nadílka
vánoční posezení s rodiči
návštěva výstavy betlémů
karneval
návštěva městské knihovny
velikonoční dílna s rodiči
návštěva zahradnictví
dopravní hřiště
jarní škola v přírodě
Den dětí
rozloučení s předškoláky, stužkování, kniha