Historie MŠ

Mateřská škola je v klidné části starého města Příbram, v blízkosti Svaté Hory s rozlehlým sadem a přilehlým lesem. Máme blízko do centra města a zároveň i do přírody. Mateřská škola se poprvé otevřela dětem v roce 1977. Škola je dobře dostupná dětem, rodičům i přátelům školy. Hlavní vchod do budovy mateřské školy je dostatečně vzdálen od silnice. Splňuje tak bezpečnostní podmínky pro bezpečné příchody a odchody dětí. Budova a prostory mateřské školy vyhovují příslušným předpisům, bezpečnostním i hygienickým normám. Třídy využíváme jako hernu, jídelnu a ložnici. Prostory ve všech třídách jsou členěny na různé herní koutky, které jsou vyhovující pro všechny věkové skupiny i pro individuální hry dětí.

Areál školy se skládá ze tří budov, součástí areálu je školní zahrada. Budova mateřské školy je čtyřtřídní s celodenním provozem, třídy jsou heterogenní, materiálně a technicky vybavené, s přilehlými sklady, metodickými kabinety, čistícími místnostmi. Každá třída má svoji přípravnu na výdej stravy. Hygienická zařízení pro děti a personál byly zrekonstruovány a nacházejí se hned vedle tříd. V budově mateřské školy máme též malou keramickou dílnu vybavenou keramickou pecí.

Ve druhé samostatné budově – hospodářský pavilon, sídlí ředitelství školy, školní kuchyně, která je součástí mateřské školy, dále sklady, zázemí pro personál školní kuchyně, prádelna, archiv, sborovna a kancelář vedoucí školní jídelny – hospodářky. Naše mateřská škola poskytuje služby školního a závodního stravování pro sousední Mateřskou školu V Zahradě. Služby jsou ošetřeny smluvním vztahem. Školní kuchyně zajišťuje stravu i pro děti se zvláštním stravovacím režimem.

Třetí budovou je nově zrekonstruovaný zděný, vytápěný koridor, jenž spojuje budovy – mateřskou školu a budovu Mateřské školy V Zahradě. Tímto koridorem se rozváží strava do 6 výdejen (dvě výdejná místa MŠ Zahrada, čtyři výdejná místa v naší mateřské škole), zároveň slouží zaměstnancům školy.

Školní zahrada „Zahrada v přírodním stylu“, prošla rozsáhlou rekonstrukcí na jaře v roce 2017. Vznikl návrh na inovaci vybavení zahrady. Zahradou přírodního stylu vznikla nová koncepce zahrady a ta navazuje na všechny oblasti školního vzdělávacího programu. Hlavním záměrem proměny zahrady a rozšíření venkovního zázemí pro vzdělávání je přiblížit přírodu dětem do školy. Čas prožitý dětmi v prostředí školní zahrady by měl podněcovat a prohlubovat lásku k přírodě a zvnitřňovat v nich pocit nutnosti v přírodě trávit co nejvíce volna. Naším cílem je vnést do vědomí dětí, že příroda je pro nás důležitá jak pro hru, tak zkoumání, odpočinek i zdraví, a proto je potřeba o ni náležitě pečovat a chránit ji jako klenot.

Škola pracuje v souladu se svým logem „STROM RADOSTI A POZNÁNÍ“

 Strom jako symbol naší MŠ jsme zvolily z důvodu zaměření školy na přírodu.

 Oči jsou symbolem poznání s důrazem na prožitkové učení.

 Symbol úsměv je radost ze hry, práce, pochvaly…

Filozofie MŠ

 
Škola pracuje v souladu se svým logem „STROM RADOSTI A POZNÁNÍ“

 Strom jako symbol naší MŠ jsme zvolily z důvodu zaměření školy na přírodu.

 Oči jsou symbolem poznání s důrazem na prožitkové učení.

 Symbol úsměv je radost ze hry, práce, pochvaly…

Naše mateřská škola v rámci svého vzdělávacího programu omezuje tradiční školský charakter předškolního vzdělávání a sleduje ideu Komenského dílny lidskosti. Snažíme se, aby škola nebyla místem, kam chodí děti za povinnostmi stejně jako jejich rodiče do práce, ale poskytujeme prostor s atmosférou bezpečné dětské „světnice“, emociálně bohaté a vlídné prostředí které spolu s rodinou klade základy celoživotnosti.

Vnímáme výchovu nejmenší generace jako jednu z nejodpovědnějších lidských činností, která si po staletí vytvářela řád, formulovala pravidla, stanoviska desatera a deklarovala své RVP.

Jsme si vědomy, že převratné změny přinášejí řadu transformačních kroků, které se do značné míry opakují.

Důležité pro nás je, aby byly dítěti přiměřené, nenásilné a smysluplné.

Výchova stejně jako vzdělávání je náročný socializační, kultivační a humanizační proces.

Svět dnešního dítěte je utvářen podle záměrů a představ o budoucnosti, o níž nevíme, jaká bude. Je sofistikovaný, pragmatický.

V zájmu budoucího úspěchu zavazuje dítě k povinnostem, které nemusí být vždy v souladu s jeho zájmy a potřebami, a naopak může omezovat a vytěsňovat tradiční volnost, přirozenost, nezávadnost

a spontánnost, které k předškolnímu období vždy patřily.

Zaměstnanci MŠ

Jitka Černá

Ředitelka školy

Barbora Bartůňková

Zástupkyně ředitelky školy

Ivana Procházková, Romana Margaritopulu, Aneta Procházková, Nikol Margaritopulu, Petra Pospíšilová, Mgr. Kristýna Bergerová, Natálie Eliášová, Jaroslava Štefanová – asistent pedagoga, Květoslava Vrbková – asistent pedagoga, Markéta Varvařovská – sdílený asistent pedagoga.
Správní zaměstnanci:
Ilona Lindnerová – školnice, Ivana Vaněčková, Regina Vostárková
Zaměstnanci kuchyně:
Jana Čunderlíková – vedoucí školní kuchyně, Martina Tůmová, Michala Volková, Jana Moravcová