Ředitelství a kontakty

Název školy: Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91

Sídlo školy: Jungmannova 91, 261 01 Příbram III

Motivační název ŠVP: „Strom radosti a poznání“

Právní forma: příspěvková organizace

Datum zřízení: 01.01.2001

Zřizovatel: Město Příbram

Tyršova 108, Příbram I, 261 19

IČ: 70887900

IZO: 114000867

Kapacita školy: 110 dětí

Statutární orgán: ředitelka školy Jitka Černá

Statutární zástupce: Barbora Bartůňková – zástupkyně ředitelky školy (změna od 25. 9. 2023)

Kontakt

Telefon ředitelství: 318 627 014

Mobilní telefon: 774 130 182

E-mail: ms12.pribram@volny.cz

Telefon MŠ přízemí: 318 623 412

Telefon MŠ  – I. patro: 326 531 589

ID schránky: wmnkx6i

Třídy

budova MŠ – přízemí (OMLOUVÁNÍ DĚTÍ): 318 623 412 

budova MŠ – 1.patro (OMLOUVÁNÍ DĚTÍ): 326 531 589

Školní jídelna

Kancelář řed. školy a vedoucí školní jídelny: 318 627 014